Backgrounds Color and Background Image (Support Box Layout Only)

 • patten 0
 • patten 1
 • patten 2
 • patten 3
 • patten 4
 • patten 5
 • patten 6
 • patten 7
 • patten 8
 • patten 9
 • patten 10

BẢO HÀNH

Quy định bảo hành sản phẩm hay dịch vụ cửa công ty:

·  Khi bảo hành sản phẩm phải còn nguyên Tem, hoặc khách hàng phải chứng minh được sản phẩm còn nguyên hiện trạng, nguyên bản của nhà sản xuất.
·  Trong thời gian bảo hành, Công ty sẽ sửa chữa và thay thế miễn phí khi có sự cố xảy ra.

 NHỮNG TRƯỜNG  HỢP BẢO TRÌ CỬA CUỐN
·  Hết hạn bảo hành
·  Cháy nổ, hư hỏng do thiên tai
·  Tự ý tháo gỡ, sửa chữa
·  Lắp đặt, sử dụng sai kỹ thuật không theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Top